logo_mdt


Odkaz na veřejnou sbírku


Neziskový projekt osvěty první pomoci pro děti společnosti Záchranná služba MDT, z. s.

banner

Nebojím se, pomůzu!

Jedná se o zcela neziskový projekt vyplývající z Čl. III a IV. Stanov, který je určen výhradně pro děti z mateřských a základních škol a zájmových skupin. Náš projekt je zaměřený zejména celkovou zdravotní prevenci, řešení nešťastných událostí a poskytnutí základní první pomoci. Těm nejmenším formou her ukazujeme že nemocnice není místo, kterého bychom se měli bát, ale naopak nám tam pomůžou. Se staršími žáky řešíme v rámci prevence např. chování se na pozemních komunikacích, omamné látky, ale i obvazovou techniku, jak přistupovat k někomu, koho najdeme ležet na ulici a kardiopulmonální resuscitaci teoreticky i prakticky.


Osnova daného školení se liší od věkové kategorie dětí/žáků a přizpůsobuje se tomu celá návštěva ve škole. Jinak přistupujeme k dětem v mateřských školách a k prvňákům, jinak k páťákům a zcela jinak k žákům druhého stupně základní školy. Pro menší děti máme připravenou celou řadu edukačních her. Ideální osnova školení je následující (aplikovatelná od 5. třídy ZŠ a výše):

 

          Představení složek IZS v ČR

o   Důležitá telefonní čísla

§  Volání na tísňové linky

          Prevence

o   Nevhodné chování na pozemních komunikacích

o   Jak se vyvarovat úrazům

o   Návykové a jiné látky

o   aj.

          Úrazy

o   vlastní bezpečnost

o   ošetření úrazů

§  stavění krvácení

§  obvazy

§  dlahy

          Další akutní stavy

o   Co dělat a co nedělat

o   Maminka leží doma na podlaze vs. Z prolézačky upadl kamarád a nehýbe se

o   Zjištění stavu vědomí, volání na tísňové linky, uvedení nemocného do polohy „na boku“

o   KPR (kardiopulmonální resuscitace) – teoreticky i prakticky

          Diskuze, dotazy

 

Pro koho je školení určeno:

Pro děti a jejich učitele – od mateřské školy po poslední ročník základní školy.


 

Forma a délka školení:

Prezenční. Doba školení se bude lišit v závislosti na počtu dětí. Každý, než školení skončí si minimálně zkusí KPR, ideálně i část obvazových technik.

Školení v MŠ trvá 1,5 - 2 hod. Školení v ZŠ pro jednu třídu trvá 1,5 - 2,5 hod, pro 30 dětí +/- 3 hod. Osnova školení se dá po dohodě změnit tak, aby se upravil celkový čas školení.

 

Zakončení školení:

Volně. Malé děti nám řeknou nejdůležitější telefonní čísla IZS, starší děti nácvik KPR (ukázka resuscitace na figuríně), žáci druhého stupně mohou dostat navíc jednoduchý písemný test. Každá třída, která absolvovala školení od nás dostane symbolický diplom/certifikát, případně drobné reklamní/upomínkové předměty a letáky/brožury – dle našich aktuálních možností a zásob.

 

Dohoda o provedení školení:

Školení s námi může dohodnout pověřený pracovník školy (zpravidla ředitel, jeho zástupce, atd.). Pro dohodnutí se na realizaci školení nás můžete kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Velice rádi bychom školení realizovali po celé České republice, ale vzhledem k tomu, že tento projekt si financujeme sami z vlastních prostředků a nečerpáme na něj žádné dotace ani granty, můžeme ukázky dělat pouze ve Středočeském kraji a v Praze. Školení lze dohodnout pro jednu třídu nebo celou školu – vždy je to o vzájemné dohodě a možnostech prostoru, kde se bude školení konat. Po vzájemné dohodě vybereme termín školení.

 

Místo školení:

Předem dohodnuté vhodné prostory ve školním zařízení.

 

Cena školení:

Zdarma.

 

Další informace:

Vše potřebné ke školení bude zajištěno (pomůcky k nácviku, figuríny, cvičný zdravotnický materiál). Dle uvážení je možné pořizovat si vlastní zápisky. Před školením bude třeba mezi rodiče dětí rozdistribuovat souhlas s pořizováním audiovizuálních záznamů – v elektronické nebo papírové podobě (dle dohody).